بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(28.97%) 31
غمگین
(23.36%) 25
تیکه دار
(4.672%) 5
شاد
(4.672%) 5
مثبت
(15.88%) 17
عاشقانه
(13.08%) 14
لوگوی اسم
(1.869%) 2
خنده دار
(7.476%) 8
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 107