بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(29.92%) 38
غمگین
(22.83%) 29
تیکه دار
(6.299%) 8
شاد
(3.937%) 5
مثبت
(13.38%) 17
عاشقانه
(11.81%) 15
لوگوی اسم
(2.362%) 3
خنده دار
(9.448%) 12
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 127