بیشتر چه نوع پروفایلی را در سایت قرار دهیم؟
(30.37%) 24
غمگین
(25.31%) 20
تیکه دار
(2.531%) 2
شاد
(6.329%) 5
مثبت
(17.72%) 14
عاشقانه
(12.65%) 10
لوگوی اسم
(2.531%) 2
خنده دار
(2.531%) 2
فرق نداره...

تعداد شرکت کنندگان : 79